Dichelia histrionana – Zwójka pędówka

Tortricidae – Zwójkowate
Na szarawym tle przedniego skrzydła cztery brunatne, rozległe plamy o nieregularnym kształcie.  Dwie z nich znajdują się przy zewnętrznym brzegu skrzydła (plamy kostalne), jedna przy brzegu wewnętrznym (zwykle największa) – w stanie spoczynku, przy złożonych dachówkowato skrzydłach, plama ta zlewa się z analogiczną plamą z drugiego skrzydła i wraz z leżącymi naprzeciw nim plamom kostalnym tworzy szeroką, dwukrotnie przerwana przepaskę poprzeczną przechodzącą przez środek długości skrzydeł. Młode gąsienice oliwkowobiałe z ciemnobrązową głową i tarczką, wyrośnięte gąsienice trawiastozielone.

di-histrionana

Łuków 30.06.2013 Fot. Ricosz

Dichelia

Łódź 28.06.2018

D.histrionana

Łódź 28.06.2018

D.histrioniana

Romanów 23.07.2014 Fot. Jacek Kalisiak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 17-22 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice w kwietniu i maju
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na igłach świerków i jodeł
  7. Podobne. Inne szarobrązowe zwójki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Kalisiak Ricosz avidal
  9. D.histrionana w bazie BioMap
  10. D.histrionana na Lepiforum
dic-histrionana

Łuków 30.06.2017 Poczwarka Fot. Ricosz

D.histrionana

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019


avidal

Leave a Reply