Eucosma metzneriana

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie szarobiałe z ciemną, ukośną przepaską w połowie długości.

Eucosma

Łódź 01.06.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

Lublinek 01.06.2011

Łódź – Lublinek 01.06.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, zarośla, przydroża
  3. Wymiary. Rs 17-23 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na bylicach
  7. Podobne. Przede wszystkim Eucosma tundrana, która różni się budową aparatu kopulacyjnego – jak dotąd nie została z Polski wykazana
  8. Uwagi. Oznaczenie Marek Hołowiński
  9. E.metzneriana w bazie Biomap
  10. E.metzneriana na Lepiforum

Leave a Reply