Gypsonoma minutana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła barwne, o zmiennej kolorystyce i deseniu charakterystycznym dla gatunku.

G.minutana

Łódź 01.08.2018 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, aleje topolowe, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 10-15 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach topól, a sporadycznie także wierzb
  7. Podobne. Enarmonia formosana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. G.minutana w bazie BioMap
  10. G.minutana na Lepiforum

Rodzaj Gypsonoma


avidal

Leave a Reply