Hedya salicella – Płatkówka wierzbóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła białe w części nasadowej i wzdłuż tylnych krawędzi; ciemniejsze fragmenty skrzydeł utworzone  z mozaiki czarnych, niebieskich, szarych i brązowych łusek. Na grzbietowej stronie tułowia kępka wzniesionych łusek – w tym o charakterystycznej dla gatunku, kasztanowej barwie.

Hed.salicella

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

H.salicella

Łódzkie 09.08.2014 Fot. Jacek Nowak

Łuków 17.06.2022 Fot. Ricosz

Łuków 17.06.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, polany, zarośla, tereny ruderalne, parki, cmentarze, łozowiska
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – wrzesień/październik. Gąsienice głównie w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach wierzb i topól
  7. Podobne. Liczne inne zwójki, które można odróżnić po odmiennym ubarwieniu kępki łusek na tułowiu, bądź jej braku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. H.salicella  wbazie BioMap
  10. H.salicella na Lepiforum

Rodzaj Hedya - Płatkówka


avidal

Leave a Reply