Zygaena erythrus – Kraśnik mikołajkowiec

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła o czarnym tle podstawowym pokrytym w znacznej części rozległymi, klinowatymi, intensywnie czerwonymi plamami, które stykają się ze sobą lub zlewają się ze sobą (w większym stopniu u samców). Tylne skrzydła całkowicie czerwone. Czułki czarne o maczugowatych wierzchołkach pozbawionych jasnej plamki.

Włochy 10.07.2009 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 27.07.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Południowa Francja i Korsyka, południowa Szwajcaria, Włochy wraz z Sycylią i Sardynią
  2. Biotop. Preferuje murawy o wapiennym podłożu i wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 25-33 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mikołajkach
  7. Podobne. Kilka innych kraśników o zbliżonym plamkowaniu przednich skrzydeł – Zygaena punctum, Zygaena osterodensis, Zygaena minos, Zygaena purpuralis… Na ogół czerwone plamy są u tych gatunków wyrażniej izolowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. Z.erythrus na Lepiforum

avidal

Leave a Reply