Nota administracyjna

Fotografia na stronie głównej przedstawia fragment widzewskich przytorzy i pochodzi z 2013 roku. To miejsce, od którego wszystko się zaczęło, zadziwiające bioróżnorodnością – w wyniku badań terenowych prowadzonych m.in przez Jana Krzysztofa Kowalczyka wykazano stąd wiele rzadkich i interesujących gatunków owadów, głównie żądłówek. Dziś po dawnej świetności nie ma już śladu. Teren należy do kolei państwowych, które wycięły wszystkie drzewa i krzewy a potem skutecznie wyjałowiły glebę, czyniąc z niegdyś bogatego biotopu niemal pustynię.

Czarna szarfa w górnym rogu zdjęcia upamiętnia legendę doktora Bogusława Soszyńskiego, który wpoił we mnie zamiłowanie do bzygów i owadów w ogóle. Odszedł w 2018 roku.


Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu Insektarium i czujesz się na siłach, nie wahaj się z wysłaniem oferty na adres avidal@o2.pl. Tworzenie nowych opisów gatunkowych, aktualizacje już istniejących czy choćby dodawanie kolejnych fotografii – otrzymasz stosowne uprawnienia, aby wykonywać te zadania. Zachęcam również do pisania autorskich artykułów na dowolne tematy, nie tylko entomologiczne – ja nie znajduję czasu, aby poszerzać ich listę. Możesz też realizować nowe projekty i pomysły zależne od Twojej inwencji i możliwości technicznych strony.
Dziękuję wszystkim za dotychczasowe i przyszłe merytoryczne wsparcie.

avidal