Orthetrum coerulescens – Lecicha mała

Libellulidae – Ważkowate
Tułów samicy brązowo-żółty z jasnymi smugami na bocznych i górnej powierzchni, odwłok żółty. Tułów samca brązowy z jasnymi pasami, odwłok z silnym niebieskim nalotem.

Grabówka 08.08.2015 Fot. Monika Pastrykiewicz

Grabówka 08.08.2015 ♀ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Status. Rzadka, lokalnie na południu kraju bywa liczna DD
  2. Siedlisko. Wolno płynące cieki wodne, torfowiska niskie. Przesiaduje na na roślinach, lub bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała do 45 mm. Rs 60-68 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień; w niektórych sezonach pojawia się już w maju
  5. Lokalizacja. Opolskie
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Orthetrum brunneum – samice można odróżnić po braku jasnych pasów na tułowiu, a samce po niebieskim tułowiu
  8. Uwagi. Lecichę małą obserwowała Monika Pastrykiewicz

avidal

Leave a Reply