Paykullia wing

Skrzydło – czerwona linia podkreśla petiolę, niebieska strzałka wskazuje komórkę R5

Leave a Reply