Chorthippus vagans – Konik leśny

Acrididae – Szarańczowate
Znany też jako konik włóczęga. Ubarwienie ciała szarobrązowe, lub żółtobrązowe. Boczne żebra przedplecza wyraźnie załamane, dobrze widoczne na tle czarnych pasów bocznych tułowia. Wierzchołek odwłoka często czerwonawy w górnej części. Otwór tympanalny okrągły – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tylne golenie częściowo czerwone, lub żółte. Skrzydła sięgają na ogół do tylnych kolan.

Ch.vagans

Łódź – Majerowskie Pole 26.10.2019

Ch.vagans

Łódź – Majerowskie Pole 26.10.2019

Ch.vagans

Łódź – Majerowskie Pole 26.10.2019

  1. Liczebność. Wyraźnie liczniejszy na południu kraju. Nie jest tak rozpowszechniony jak większość innych koników z rodzaju
  2. Biotop. Skraje lasów sosnowych, wrzosowiska, wydmy śródleśne i inne ciepłe, suche tereny skąpo pokryte roślinnością
  3. Wymiary. Samica 16-22 mm. Samiec 12-15 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Roślinożerny
  7. Podobne. Liczne inne koniki, które można odróżnić min. na podstawie kształtu bocznych żeber przedplecza ( proste z przodu u Chorthippus dorsatus ), czy też kształtu otworu tympanalnego ( nerkowaty u gatunków z grupy Chorthippus biguttulus – w tym wykazującego podobne upodobania siedliskowe Chorthippus mollis )
  8. Rozmieszczenie

Leave a Reply