Stethophyma grossum – Napierśnik torfowiskowy

Acrididae – Szarańczowate
Duży szarańczak o żółto prążkowanych skrzydłach i czerwonych w spodniej części udach (sporadycznie żółtych) i żółtych tylnych goleniach. Bardzo dobrze lata.

S grossum

Rutka – tartak 15.08.2015 Fot. Antoni W. Wysowski

S.grossum

Rutka – tartak 15.08.2015 Fot. Antoni W. Wysowski

Kuźnica Błońska 25.07.2010

Kuźnica Błońska 25.07.2010

  1. Liczebność. Nierzadki. Czerwona Lista, kategoria zagrożenia VU
  2. Biotop. Bagna, torfowiska, wilgotne łąki, tereny zalewowe
  3. Wymiary. Samica 26-39 mm. Samiec 12-25 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Roślinożerny
  7. Podobne. Inne szarańczaki, np. z rodzaju Stenobothrus, lecz czerwień na udach załatwia sprawę
  8. Uwagi. Autorami niektórych obserwacji są Jacek Strojny i Antoni W. Wysowski
  9. Rozmieszczenie

Dudki 25.08.2020 Forma melanistyczna Fot. Jacek Strojny

Dudki 25.08.2020 Fot. Jacek Strojny

Dudki 25.08.2020 Fot. Jacek Strojny

Dudki 25.08.2020 Fot. Jacek Strojny


avidal

2 thoughts on “Stethophyma grossum – Napierśnik torfowiskowy

Leave a Reply to Anonim Cancel reply