Myrmecophilus acervorum – Mrówiszczak mrówkomirek

Myrmecophilidae
Ciało krępe, rudo-brunatne z dwiema jasnymi pręgami poprzecznymi w przedniej części, pozbawione skrzydeł. Tylne uda zgrubiałe; zagrożony odskakuje na znaczną odległość. Przysadki odwłokowe uderzająco długie. Pokładełko krótkie. Uwstecznione narządy wzroku i słuchu; bodźce zewnętrzne odbierane głównie poprzez długie czułki.

M.acervorum

Kraków 16.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

M acervorum

Kraków 16.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Myrmecophilus

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019 Fot. Włodek Wypych

Myrmecophilus.

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019

Austria 23.03.2010 Fot. gernotkunz

 1. Status. Zapewne nierzadki, lecz ze względu na nikłe rozmiary i skryty tryb życia rzadko obserwowany. Gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej
 2. Siedlisko. Gatunek wilgociolubny, myrmekofilny zasiedlający mrowiska gatunków z rodzajów Lasius, Formica, Camponotus i Tetramorium
 3. Wymiary. Samica 2.5-3.5 mm. Samiec około 1.5 mm
 4. Aktywność. Od fenologicznej wiosny do późnej jesieni
 5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie, małopolskie. Podczas rekonensansu z Włodkiem Wypychem odkryliśmy prężną, jak się wydaje, populację mrówiszczaka (udało się dostrzec około 10 osobników) w gnieździe Lasius sp. założonym w powalonej topoli. Znaczne zacienienie stanowiska oraz zadziwiająca ruchliwość owadów utrudniły wykonanie satysfakcjonujących fotografii
 6. Pokarm. Jaja i larwy mrówek
 7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
 8. Uwagi. W Polsce znajdowano wyłącznie samice; rozmnażanie poprzez partenogenezę
 9. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Włodek Wypych Maks Syratt avidal
 10. Rozmieszczenie
 11. M.acervorum u Mateusza Sowińskiego
Habitat

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019 Habitat

Lasius

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019 Gatunek hurtnicy z rodzaju Lasius, której gniazdo zasiedlał mrówiszczak


avidal

Leave a Reply