Rodzaj Oxybelus – Otrętwiacz

Małe i średniej wielkości (3-10 mm), czarne gatunki z żółtymi lub białymi plamami na tergitach bądź bez takich plam oraz z charakterystycznym, kolcowatym wyrostkiem w tylnej części tułowia, zwanym mukronem. Dla larw samice znoszą muchówki. W Polsce 13 gatunków.

Leave a Reply