wing

Czerwona strzałka wskazuje wydłużoną żyłkę m, która sięga wyraźnie poza krawędź komórki R4+5

Leave a Reply