Filip Paluch

Obserwator i fotograf przyrody z Podkarpacia specjalizujący się w motylach.
Udostępnił:

Acherontia atropos [314]


Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020