Filip Paluch

Obserwator i fotograf przyrody z Podkarpacia specjalizujący się w motylach.
Udostępnił:

Acherontia atropos