Marie Lou Legrand

Wielka miłośniczka i wnikliwa obserwatorka przyrody reprezentująca Francję. Traktuje z szacunkiem wszelkie organizmy żywe, nawet te uznawane zwykle za uciążliwe. Imponujące efekty Jej fascynacji bezkręgowcami i nie tylko można poznać tutaj.
Udostępniła 123 gatunki

Leave a Reply