Piotr Łukasik

Ekolog ewolucyjny, podróżnik, fotograf i obserwator przyrody. Więcej o Piotrze o o jego bezkrwawych zdobyczach można znaleźć w profilu na i Naturalist.
Zechciał wesprzeć Insektarium niektórymi fotografiami ze swojego zbioru.

Liancalus virens

Leave a Reply