R5 cell is open

Czerwona linia wyznacza w przybliżeniu granice komórki R5, która jest otwarta

Leave a Reply