Collembola – Skoczogonki

Wielce zróżnicowane pod względem morfologii i biologii; zwykle osiągają od 1 do 4 mm długości ciała. Niegdyś zaliczane do owadów, obecnie wchodzą w skład gromady skrytoszczękich Entognatha. Zasiedlają rozmaite biotopy – żyją w glebie, w ściółce, we mchu, w wodzie, w butwiejącym drewnie… W zależności od gatunku żywią się martwą materia organiczną (także pochodzenia zwierzęcego), zarodnikami i strzępkami grzybni, glonami, pyłkiem kwiatowym, pokarmem płynnym i wszelkimi cząstkami organicznymi. Dzięki całorocznej aktywności same w zimie stanowią cenne źródło pokarmu dla ptaków takich jak mysikrólik, który bez tego źródła pożywienia nie przetrwałby do wiosny.
W Polsce około 250 gatunków.
Uwaga – pojedynczy osobnik to skoczogonka (rodzaj żeński) – a nie skoczogonek.

Leave a Reply