Lepidoptera

Czyli owady, które wszyscy znamy i lubimy. Niestety na pozór, bo sympatia skupia się na ogół jedynie na motylach dziennych i na finalnym stadium rozwojowym – imago. Motyle nocne, nazywane kolokwialnie ćmami, a także gąsienice motyli zwykle wzbudzają zgoła odmienne reakcje, łącznie ze strachem, wstrętem i obrzydzeniem. A przecież jest coś niezmiennie fascynującego w wewnątrzgatunkowej odmienności i w magii przeobrażenia.
W Polsce wystepuje ponad 3 000 gatunków.


Leave a Reply