Yponomeutidae – Namiotnikowcowate wraz z Argyresthiinae – Licinkowate

Niewielkie motyle aktywne także w ciągu dnia o długich i wąskich skrzydłach. Często bardzo atrakcyjnie ubarwione. Argyresthiidae jedne źródła traktują jako autonomiczną rodzinę, inne widzą ją w randze podrodziny Yponomeutidae.
W Polsce występuje 26 gatunków Yponomeutidae i około 30 gatunków Argyresthiidae

Leave a Reply