Yponomeutidae – Namiotnikowce wraz z Argyresthiinae – Licinkowate

Niewielkie motyle aktywne także w ciągu dnia o długich i wąskich skrzydłach. Często bardzo atrakcyjnie ubarwione. Argyresthiidae jedne źródła traktują jako autonomiczną rodzinę, inne widzą ją w randze podrodziny Yponomeutidae.
W Polsce występuje 28 gatunków Yponomeutidae i 30 gatunków Argyresthiidae ( wg ostatniej rewizji Argyresthiidae zostały włączone do Yponomeutidae w randze podrodziny Argyresthiinae ).

 Argyrestia abdominalis – Licinek
 Argyresthia albistria – Licinek
 Argyresthia brockeella
 Argyresthia curvella – Licinek jabłonek
Argyresthia dilectella – Licinek cyprysowiaczek
Argyresthia fundella – Licinek jodłowiaczek
Widzew 25.07.2012 Argyresthia goedartella – Licinek
 Argyresthia pruniella – Licinek sadowiaczek
 Argyresthia retinella – Licinek brzozowiaczek
 Argyresthia spinosella – Licinek tarninowiaczek
 Argyresthia trifasciata – Licinek
 Cedestis gysseleniella
Ocnerostoma friesei
Widzew 22.07.2014 Na osiedlowym tamaryszku Plutella xylostella – Tantniś krzyżowiaczek
 Prays fraxinella – Jesik pączkowiec
Pseudoswammerdamia combinella
 Swammerdamia pyrella
 Yponomeuta cagnagella – Namiotnik trzmieliniaczek
Yponomeuta evonymella – Namiotnik czeremszaczek
 Yponomeuta malinellus – Namiotnik jabłoniaczek
Y.plumbella Yponomeuta plumbella

Leave a Reply