Yponomeutidae – Namiotnikowcowate wraz z Argyresthiinae – Licinkowate

Niewielkie motyle aktywne także w ciągu dnia o długich i wąskich skrzydłach. Często bardzo atrakcyjnie ubarwione. Argyresthiidae jedne źródła traktują jako autonomiczną rodzinę, inne widzą ją w randze podrodziny Yponomeutidae.
W Polsce występuje 28 gatunków Yponomeutidae i 30 gatunków Argyresthiidae (wg ostatniej rewizji Argyresthiidae zostały włączone do Yponomeutidae w randze podrodziny Argyresthiinae).

Leave a Reply