Lista gatunków

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Agrypnia varia – Chruścik zmienny
Ameles decolor – Modliszka niepozorna
Amphigerontia spp. – Czworogratki
Apterygida media – Kikutnica
Athripsodes aterrimus
Athripsodes bilineatus – Wąsatek czarnogłów
Aulops alpina
Bacillothrips nobilis – Wciornastek czarnonogi
Bacillus rossius – Patyczak konarek
Beraea pullata – Kudłorożek ziarenkowiec
Boreus westwoodi – Pośnieżek zwyczajny
Cerobasis guestfalica – Żmur kotwiczak
Chaetopteryx fusca – Szczeciowłos
Chelidurella acanthopygia – Kikutniczka pospolita
Chrysopa perla – Złotook większy
Chrysoperla carnea s.l. – Złotook
Cloeon dipterum – Murzyłka dwuskrzydła
Conwentzia spp.
Ctenolepisma longicaudata
Dendrothrips ornatus – Wciornastek lilakowiec
Dorypteryx domestica – Przeźrotek domowy
Drepanepteryx phalaenoides – Naklonek
Ectobius lapponicus – Zadomka polna
Ectobius sylvestris – Zadomka leśna
Empusa fasciata – Modliszka rogata
Ephemera vulgata – Jętka pospolita
Euroleon nostras – Mrówkolew plamoskrzydły
Forficula auricularia – Skorek pospolity
Graphopsocus cruciatus
Hagenella clathrata – Wieszczyca żółtonoga
Halesus digitatus – Krążlaczek jesienny
Halesus radiatus – Krążlaczek
Haplothrips leucanthemi – Wciornastek złocieniowiec
Hemerobius humulinus – Życiorek przyleśny
Heptagenia flava – Zmarwlocik purpuropaski
Hypochrysa elegans
Iris oratoria – Modliszka wspaniała
Isoperla spp. – Widliczki
Labidura riparia – Obcążnica nadbrzeżna
Lachesilla greeni – Lalotek karlik
Lepisma sacharina – Rybik cukrowy
Lepismachilis spp. – Przerzutki
Leptocerus interruptus – Niprzyrówka rzeczna
Libelloides coccajus – Żupałek ważkowaty
Libelloides longicornis – Żupałek księżycoplamy
Libelloides macaronius – Żupałek plamisty
Limnephilus decipiens – Bagieniec dachówek
Limnephilus griseus – Bagieniec siwek
Limnephilus rhombicus – Bagieniec rombowy
Limnephilus spp. – Bagieńce
Limnephilus stigma – Bagieniec beczułka
Limnephilus vittatus – Bagieniec wiośniak
Loensia fasciata – Żmur sześciopasek
Mantis religiosa – Modliszka zwyczajna
Mantispa aphavexelte – Chwytówka południowa
Megistopus flavicornis – Mrówkolew ozłocony
Mesopsocus laticeps – Środolnik szerokogłowy
Mesopsocus unipunctatus – Środolnik nieparek
Micromus angulatus – Wrzecionek mszycojad
Micromus variegatus – Wrzecionek
Myrmecaelurus trigrammus – Mrówkolew paskowany
Myrmeleon bore – Mrówkolew wydmowy
Myrmeleon formicarius – Mrówkolew pospolity
Myrmeleon inconspicuus – Mrówkolew południowy
Mystacides azureus – Orzęsica fioletek
Mystacides niger – Orzęsica czarnoskrzydła
Mystacides longicornis – Orzęsica długoroga
Nemotaulius punctatolineatus – Wyrzynka rudogrzbietek
Nemoptera sinuata – Nitkoskrzydlak welonowy
Nemoura cinerea – Nieszczeta żółtonoga
Nineta flava
Nineta vittata
Odontocerum albicorne – Uwłosiec strumienicznik
Oligostomis reticulata – Wieszczyca czarnonoga
Osmylus fulvicephalus – Strumycznik zwyczajny
Oxyethira flavicornis
Palpares libelluloides – Mrówkolew olbrzymi
Panchlora nivea – Karaczan zielony
Panorpa cognata – Wojsiłka jasnoplamka
Panorpa communis – Wojsiłka pospolita
Panorpa germanica – Wojsiłka
Panorpa vulgaris – Wojsiłka zwyczajna
Perla spp. – Widelnice
Phaeostigma notata – Wielbłądka pospolita
Phillodromica maculata – Bezżyłka plamista
Phryganea bipunctata – Chruścik dwuplamy
Plectrocnemia conspersa – Kołczanek źródliskowy
Potamophylax cingulatus – Kleczarek strumieniowy
Psococerastis gibbosa
Psocus bipunctatus – Psotnik dwukropek
Raphidia ophiopsis
Sialis lutaria – Żylenica nadwodna 
Sisyra nigra – Okudlica gąbkówka
Taeniothrips inconsequens – Wciornastek owocowiec
Valenzuela flavidus – Kusolotek żółtoskrzydły
Valenzuela gynapterus – Kusolotek borówkowiec
Xanthostigma xanthostigma – Wielbłądka mała
Xenos vesparum

Leave a Reply