Oligostomis reticulata – Wieszczyca czarnonoga

Phryganeidae – Chruścikowate
Znana też jako wieszczyca rzeczna lub wieszczyca siateczkowa. Głowa, tułów, odwłok i nogi czarne. Skrzydła pokryte włoskami, brązowożółte z charakterystycznym czarnym deseniem; skrzydła samic zwykle ciemniejsze, niż samców.

O.reticulata

Konstancin – Jeziorna 29.05.2007 Fot. Teresa Stolarczyk

Beskid Makowski 30.05.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Witków 16.04.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

Witków 16.04.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Czyste strumienie i rowy przepływające przez torfowiska, strumienie wypływające z terenów bagiennych; rzadziej inne, czyste cieki wodne
  3. Wymiary. Długość ciała 19-22 mm. Rs 27-34 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – początek czerwca
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie, Beskidy. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki, może nawet nieobecny
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy drapieżne, ukrywają się w domkach
  7. Podobne. U wieszczycy żółtonogiej Hagenella clathrata nogi są żółtobrązowe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Teresa Stolarczyk Ryszard Orzechowski

avidal

Leave a Reply