Lista gatunków – Odonata

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bardzo dobrze latające, drapieżne owady o doskonałym wzroku z bogatą historią ewolucyjną sięgającą karbonu. Podzielone na dwa podrzędy: ważki równoskrzydłe Zygoptera i ważki różnoskrzydłe Anisoptera. W Polsce występują 73 gatunki.

Aeshna affinis – Żagnica południowa
Aeshna cyanea – Żagnica okazała
Aeshna grandis – Żagnica wielka
Aeshna isoceles – Żagnica ruda
Aeshna juncea – Żagnica torfowa
Aeshna mixta – Żagnica jesienna
Anax imperator – Husarz władca
Anax parthenope – Husarz ciemny
Brachytron pratense – Żagniczka wiosenna
Calopteryx splendens – Świtezianka błyszcząca
Calopteryx virgo – Świtezianka dziewica
Chalcolestes viridis – Pałątka zielona
Coenagrion hastulatum – Łątka halabardówka
Coenagrion puella – Łątka dzieweczka
Coenagrion pulchellum – Łątka wczesna
Cordulegaster bidentata – Szklarnik górski
Cordulegaster boltonii – Szklarnik leśny
Cordulia aenea – Szklarka zielona
Crocothemis erythraea – Szafranka czerwona
Enallagma cyathigerum – Nimfa stawowa
Epitheca bimaculata – Przeniela dwuplama
Erythromma lindenii – Oczobarwnica jeziorna
Erythromma najas – Oczobarwnica większa
Erythromma viridulum – Oczobarwnica mniejsza
Gomphus flavipes – Gadziogłówka żółtonoga
Gomphus pulchellus – Gadziogłówka jeziorna
Gomphus vulgatissimus – Gadziogłówka pospolita
Ischnura elegans – Tężnica wytworna
Ischnura pumilio – Tężnica mała
Lestes barbarus – Pałątka południowa
Lestes dryas – Pałątka niebieskooka
Lestes sponsa – Pałątka pospolita
Lestes virens – Pałątka mała
Leucorrhinia albifrons – Zalotka białoczelna
Leucorrhinia caudalis – Zalotka spłaszczona
Leucorrhinia dubia – Zalotka wątpliwa
Leucorrhinia pectoralis – Zalotka większa
Leucorrhinia rubicunda – Zalotka czerwonawa
Libellula depressa – Ważka płaskobrzucha
Libellula fulva – Ważka ruda
Libellula quadrimaculata – Ważka czteroplama
Nehalennia speciosa – Iglica mała
Onychogomphus forcipatus – Smaglec ogonokleszcz
Onychogomphus uncatus – Smaglec niebieskooki
Ophiogomphus cecilia – Trzepla zielona
Orthetrum albistylum – Lecicha białoznaczna
Orthetrum brunneum – Lecicha południowa
Orthetrum cancellatum – Lecicha wielka
Orthetrum coerulescens – Lecicha mała
Platycnemis pennipes – Pióronóg nadwodnik
Pyrrhosoma nymphula – Łunica czerwona
Somatochlora arctica – Miedziopierś północna
Somatochlora flavomaculata – Miedziopierś żółtoplama
Somatochlora metallica – Miedziopierś metaliczna
Sympecma fusca – Straszka pospolita
Sympecma paedisca – Straszka syberyjska
Sympetrum danae – Szablak czarny
Sympetrum depressiusculum – Szablak przypłaszczony
Sympetrum flaveolum – Szablak żółty
Sympetrum fonscolombii – Szablak wędrowny
Sympetrum meridionale – Szablak południowy
Sympetrum pademontanum – Szablak przepasany
Sympetrum sanguineum – Szablak krwisty
Sympetrum striolatum – Szablak późny
Sympetrum vulgatum – Szablak zwyczajny

Leave a Reply