Ischnura elegans – Tężnica wytworna

Coenagrionidae – Łątkowate
Typowa forma barwna ( typica ) to niebiesko-czarne samice i podobnie ubarwione samce. 8 segment odwłoka niebieski ( czasem z czarnymi plamami o różnym kształcie ). Za oczami niebieskie plamy. Zdarzają się też zielono-czarne samce ( dotyczy osobników młodocianych ). Samice natomiast mogą być zielone, różowe, lub fioletowe. Pterostigmy samic szare, u samców dwubarwne, czarno-białe ( przynajmniej na przednich skrzydłach ).

Isch.elegans

Kamienica Pomorska 23.07.2018 Forma barwna infuscans

Isch.elegans

Kamienica Pomorska 23.07.2018

I.elegans

Kamienica Pomorska 23.07.2018 Forma barwna infuscans – obsoleta

Ozorków 07.06.2015

Ozorków 07.06.2015 Forma barwna typica

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Porośnięte roślinnością brzegi stojących, lub wolnopłynących zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała około 35 mm. Rs 35-42 mm
  4. Czas lotu. Maj -wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Tężnica zmienna Ischnura pumilio, u samców której 8 segment odwłoka jest niebieski tylko w tylnej powierzchni, a dodatkowo niebieski jest także segment 9; samice tego gatunku nie mają choćby w części niebieskiego odwłoka, za wyjątkiem osobników androchromatycznych, a wszystkie segmenty są u nich z wierzchu czarne
  8. I.elegans u Ewy Miłaczewskiej
i.elegans

Okuninka 19.07.2018

I.elegans

Mierzeja Sarbska 31.07.2019