Coenagrionidae – Łątkowate

Barwne ważki równoskrzydłe. W Polsce 15 gatunków.

Coenagrion hastulatum – Łątka halabardówka
Młynek 25.05.2012 Coenagrion puella – Łątka dzieweczka
C.pulchellum Coenagrion pulchellum – Łątka nietoperzówka
Młynek 07.07.2010 Młody, niewybarwiony samiec Enallagma cyathigerum – Nimfa stawowa
E.lindenii Erythromma lindenii – Oczobarwnica jeziorna
E.najas Erythromma najas – Oczobarwnica większa
 Erythromma viridulum – Oczobarwnica mniejsza
I.elegans Ischnura elegans – Tężnica wytworna
I.pumilio Ischnura pumilio – Tężnica zmienna
Nehalennia speciosa – Iglica mała
Ldzań 05.09.2012 Samica Pyrrhosoma nymphula – Łunica czerwona

Leave a Reply