Pyrrhosoma nymphula – Łunica czerwona

Coenagrionidae – Łątkowate
Piękna ważka o charakterystycznie ubarwionym, w znacznej mierze czerwonym odwłoku. Na tułowiu czerwone lub żółte smugi boczne.

Rembertów 29.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Rembertów 29.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Sochaczew 04.05.2020 Fot. Leszek Plackowski

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Brzegi wód różnych typów, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 30-35 mm. Rs 40-50 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, zachodniopomorskie, śląskie
  6. Pokarm. Owady. Larwy pożerają wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania; jedyna ważka równoskrzydła Zygoptera z przewagą barwy czerwonej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Alfred Błażytko Paweł Głowacki Magdalena Jędro avidal

Toszek 08.05.2022 Fot. Alfred Błażytko

Dolina Piławy 30.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Ldzań 05.09.2012 Samica

Ldzań 05.09.2012 ♀

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Deformacje ciała są wynikiem błędów w procesie przeobrażenia

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Deformacje ciała są wynikiem błędów w procesie przeobrażenia

Ldzań 05.09.2012 Samiec

Ldzań 05.09.2012 ♂

P.nymphula

Dudki 10.05.018

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Wylinka

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Wylinka

Rembertów 29.05.2022 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply