Pyrrhosoma nymphula – Łunica czerwona

Coenagrionidae – Łątkowate
Czerwono ubarwiona ważka równoskrzydła. U samicy na segmentach znajdują się szersza czarna i węższa żółta obwódka.

Sochaczew 04.05.2020 Fot. Leszek Plackowski

Ldzań 05.09.2012 Samica

Ldzań 05.09.2012 ♀

Ldzań 05.09.2012 Samiec

Ldzań 05.09.2012 ♂

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Pospolita i liczna. W Łodzi nieczęsta
  2. Biotop. Brzegi wód różnych typów, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 30-35 mm. Rs 40-50 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju. W granicach Łodzi liczna w ogrodzie botanicznym
  6. Pokarm. Owady. Larwy pożerają wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania; jedyna ważka równoskrzydła Zygoptera z przewagą barwy czerwonej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Leszek Plackowski avidal

Dolina Piławy 30.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Deformacje ciała są wynikiem błędów w procesie przeobrażenia

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Deformacje ciała są wynikiem błędów w procesie przeobrażenia

P.nymphula

Dudki 10.05.018

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Wylinka

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Wylinka


avidal

Leave a Reply