Pyrrhosoma nymphula – Łunica czerwona

Coenagrionidae – Łątkowate
Czerwono ubarwiona ważka równoskrzydła. U samicy na segmentach znajdują się szersza czarna i węższa żółta obwódka.

Ldzań 05.09.2012 Samica

Ldzań 05.09.2012 Samica

Ldzań 05.09.2012 Samiec

Ldzań 05.09.2012 Samiec

Święte Ługi 13.05.2013 Samica

Święte Ługi 13.05.2013 Samica

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Pospolita, lecz w granicach naszego miasta rzadka; w miejscach występowania bywa bardzo liczna
  2. Biotop. Brzegi wód różnych typów, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 30-35 mm. Rs 40-50 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja.  Łódzkie. Występuje w całym kraju. W granicach Łodzi liczna w ogrodzie botanicznym
  6. Pokarm. Owady. Larwy pożerają wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania; jedyna ważka równoskrzydła Zygoptera z przewagą barwy czerwonej
Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Deformacje ciała są wynikiem błędów w procesie przeobrażenia

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Deformacje ciała są wynikiem błędów w procesie przeobrażenia

P.nymphula

Dudki 10.05.018

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Wylinka

Niebieskie Źródła 03.05.2012 Wylinka

Dodaj komentarz