Ocypus olens – Zbójca gajowy

Staphylinidae – Kusakowate
Znany też jako próchniaczek czarniawy. Ubarwienie ciała matowoczarne, łącznie z nogami i czułkami. Głowa masywna. Pokrywy skrzydłowe dłuższe od przedplecza, skrócone – dzięki czemu tergity odwłokowe są doskonale widoczne. Tylna krawędź 5-ego tergitu błoniasta – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Chociszewo 10.09.2019 Fot. Lucyna Bugiera

O.olens

Łęgi Słubickie 24.08.2017 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie lokalnie często obserwowany
  2. Biotop. Lasy, pola, wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 20-32 mm. Samice składają wyjątkowo wielkie jaja o średnicy do 5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, głównie nocą
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadki
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne całkowicie czarne gatunki z rodzaju są przeciętnie mniejsze i mniej masywne, zwykle o innej strukturze krawędzi 5-ego tergitu i pokrywach krótszych od przedplecza – proporcje długości pokryw i przedplecza są zbliżone u Ocypus ophthalmicus, który jednak ma lśniące z wierzchu ciało
  8. Uwagi. Zbójcę gajowego odnaleźli Marek Adamski Lucyna Bugiera
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Lucyna Bugiera i Aneta Itczak
  10. O.olens w bazie BioMap

Chociszewo 10.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 28.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 28.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

2 thoughts on “Ocypus olens – Zbójca gajowy

Leave a Reply