Marek W.Kozłowski

Osoba profesora znana jest doskonale każdemu miłośnikowi owadów. Przed laty porzucił rolę klekcjonera i ogarniczył sie do obserwacji, fotografii i popularyzacji entomologii. Lista projektów, w które był zaangażowany jest długa – bodaj najbardziej kojarzony jest jako autor dwutomowego dzieła Owady Polski, nie wymagającego rekomendacji. Zdecydował się wspomóc Insektarium niektórymi ze swoich licznych bezkrwawych trofeów.
Udostępnił 100 gatunków

Leave a Reply