Ceutorhynchus rapae – Chowacz rzepnik

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, silnie zakrzywiony do dołu. Ubarwienie szaroczarne lub jasnobrązowe. Przedplecze z jasna smugą po środku. Nogi ciemne, przy czym raczej brązowe, niż czarne. Środkowe i tylne uda z małym, zębowatym wyrostkiem.

Warszawa 13.06.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Pola, pastwiska, przydroża, łąki, ugory, polany, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.9-3.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Liście wielu gatunków roślin z rodziny krzyżowych (kapustowatych). Larwy żerują w łodygach i ogonkach liściowych stulichy psiej i rzepaku, nieco rzadziej innych kapustowatych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju; identyfikacja należy do trudnych – w tym Ceutorhynchus obstrictus (brak zębów na środkowych i tylnych goleniach)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. C.rapae w bazie BioMap

Rodzaj Ceutorhynchus - Chowacz


avidal

Leave a Reply