Anthonomus bituberculatus – Kwieciak czeremchowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ubarwienie czerwonobrunatne, lub jasnoczerwone. Ryjek długi i wąski, zakrzywiony do dołu, czerwonobrunatny do czarnego. Oczy silniej spłaszczone i wystające na boki, niz u pozostałych kwieciaków. Przedplecze wyraźnie węższe od nasady pokryw, z jasną, częściowo zanikająca smugą centralną. Scutellum jasno owłosione. Pokrywy zauważalnie jaśniejsze w przedniej, niż w środkowej i tylnej części. W tylnej części pokryw przepaska poprzeczna z białych włosków. Przednie uda zgrubiałe, z relatywnie dużym, zębowatym wyrostkiem, nie osiągającym jednak połowy grubości uda.

Toskania – Calenzano 20.02.2022 Fot. Marco Huang

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2.7-3.3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Liście, pąki i owoce czeremchy, śliwy domowej i głogów. Larwy żerują wewnątrz pąków
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu i deseniu na pokrywach różnią się m.in. wielkością zęba na przednim udzie i odmiennym kształtem oczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.bituberculatus w bazie BioMap

Rodzaj Anthonomus - Kwieciak


avidal

Leave a Reply