Ceutorhynchus obstrictus – Chowacz podobnik

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio znany jako Ceutorhynchus assimilis. Obecnie nazwa ta przypisana jest chowaczowi galasówkowi.
Ryjek długi, zakrzywiony do dołu. Ciało szaro-czarne, pokryte brunatnymi włoskami. Przedplecze w zarysie trapezowate z wyraźną bruzdą (rynienką) po środku. Środkowe i tylne uda bez zębowatych wyrostków.

Tczew 23.07.2009 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 23.07.2009 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 23.07.2009 Fot. Alek Brzozowski 

 1. Status. Pospolity i liczny wszędzie gdzie uprawiany jest rzepak i kapusta nasienna. Występuje w całej Polsce
 2. Siedlisko. Pola uprawne, łąki, ugory, skraje dróg i lasów, tereny ruderalne; zarówno miejsca suche, jak i wilgotne
 3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
 4. Aktywność. Dostosowana do fenologii roślin żywicielskich. Chrząszcze wychodzą z zimowisk (ściółka liściasta) w czasie kwitnienia rzepaku (maj) i po żerowaniu uzupełniającym głównie na kwiatach wyszukują młode nierozwinięte łuszczyny, w które składają pojedynczo jaja po, czym znakują  łuszczynę markerem deterentnym (zob. film na stronie nasionnicy trześniówki). Po zakończeniu rozwoju larwy wygryzają się z łuszczyny i wnikają do gleby gdzie. przeobrażaj się. Dorosłe nowego pokolenia pokazują się w lipcu i po krótkim żerowaniu udają się jeszcze w lecie na miejsc zimowania gdzie pozostają w diapauzie do maja
 5. Lokalizacja. Pomorskie, mazowieckie
 6. Pokarm. Imagines żywią się kwiatami a larwy rozwijają się w łuszczynach rzepaku i kapusty nasiennej; jedna larwa wyjada 4-7 nasion
 7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju; identyfikacja należy do trudnych. I tak np. u Ceutorhynchus rapae na środkowych i tylnych udach obecne są zębowate wyrostki
 8. Uwagi 1. Szkodliwość w stosunku do rzepaku polega głównie na wykonywaniu wygryzień w łuszczynach, w które składa jaja znacznie poważniejszy szkodnik łuszczyn – pryszczarek kapustnik, Dasineura brassicae. Wyspecjalizowanym  parazytoidem larw jest Trichomalus perfectus z rodziny Pteromalidae
 9. Uwagi 2 Autorzy obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski Marek W.Kozłowski
 10. Uwagi 3. Weryfikacja oznaczenia Miłosz Mazur
 11. C.obstrictus w bazie BioMap

Warszawa – Ursynów 18.05.2015 Fot. Marek W. Kozłowski


Rodzaj Ceutorhynchus - Chowacz


Marek W.Kozłowski avidal

Leave a Reply