Ceutorhynchus obstrictus – Chowacz galasówek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, zakrzywiony do dołu. Ciało szaroczarne, pokryte brunatnymi włoskami. Przedplecze w zarysie trapezowate z wyraźną bruzdą (rynienką) po środku. Środkowe i tylne uda bez zębowatych wyrostków.

Tczew 23.07.2009 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 23.07.2009 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 23.07.2009 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolity i liczny, zdarzają się masowe pojawy
  2. Biotop. Pola uprawne, łąki, ugory, skraje dróg i lasów, tereny ruderalne; zarówno miejsca suche, jak i wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad. Zimują larwy w galasach
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi i kwiatami, a larwy rozwijają się w łodygach i korzeniach roślin z rodziny krzyżowych (kapustowatych)
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju; identyfikacja należy do trudnych. I tak np. u Ceutorhynchus rapae na środkowych i tylnych udach obecne są zębowate wyrostki
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Weryfikacja oznaczenia Miłosz Mazur
  10. C.obstrictus w bazie BioMap

Rodzaj Ceutorhynchus - Chowacz


avidal

Leave a Reply