Ceutorhynchus assimilis – Chowacz podobnik

Curculionidae – Ryjkowcowate
Czasem pod nazwą chowacz galasówek. Ryjek długi, cienki, czarny, zagięty ku dołowi. Wierzchnia strona ciała szaroczarna, łącznie ze scutellum. Nogi czarne.

C. assimilis

Sochaczew 10.05.2019 Fot. Leszek Plackowski

C.assimilis

Sochaczew 10.05.2019 Fot. Leszek Plackowski

Ceut. assimilis

Sielinko 14.05.2017 Fot. Krzysztot Stobrawa

  1. Liczebność. Pospolity, zdarzają się masowe pojawy
  2. Biotop. Pola uprawne, łąki, ugory, skraje dróg i lasów, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3.3 mm
  4. Aktywność. Maj – listopad
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, mazowieckie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines żerują na liściach, a larwy w wyroślach na łodygach i korzeniach roślin z rodziny krzyżowych, w tym na kapuście i rzepaku
  7. Podobne. Kilka innych ryjkowców o zbliżonym ubarwieniu
  8. Uwagi. Jednym z głównych w naturalnych jest Trichomalus perfectus z rodziny Pteromalidae, który składa jaja na larwach chowacza
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Leszek Plackowski Krzysztof Stobrawa
  10. C.assimilis w bazie BioMap

Rodzaj Ceutorhynchus - Chowacz


avidal

Leave a Reply