Pteromalidae – Siercinkowate

Zróżnicowane co do wielkości (0.5-48 mm. – zwykle do 10 mm.) błonkówki o zwykle metalicznie połyskującym ciele. Głowa szeroka. Czułki 8-13 członowe. Przedplecze na ogół nie przybiera prostokątnego kształtu. Odwłok zwężający się ku tyłowi, zwykle bez widocznego pokładełka. Stopy pięcioczłonowe – istotna cecha diagnostyczna rodziny. Tylne uda niezgrubiałe; przednie uda u niektórych gatunków wyraźnie poszerzone. Skrzydła przezroczyste, ze zredukowanym użyłkowaniem; dobrze widoczna żyłka marginalna. Rodzina ta skupia głównie gatunki pasożytnicze, z czego znaczną część stanowią parazytoidy; sporadycznie zdarzają się gatunki drapieżne.

Torymus species

Łódź 14.08.2019 ♂ niezidentyfikowanego gatunku

Warszawa 21.03.2022 Niezidentyfikowany gatunek Fot. prof. Marek W.Kozłowski

W Polsce co najmniej 280 gatunków.

Leave a Reply