Cleonymus laticornis

Pteromalidae – Siercinkowate
Ciało uderzająco smukłe, złociście ciemnoczerwone a rzadziej złociściezielone, z intensywnym metalicznym połyskiem. Oczy duże, czerwonobrązowe, osadzone na bokach szerokiej głowy. Przedplecze silnie zwężone w przedniej części. odwłok wystaje poza wierzchołki skrzydeł. Skrzydła z dwiema brunatnymi, wyraźnie zaznaczonymi przepaskami. Nogi rdzawoczewone. Czułki rdzawoczerwone z przyciemnionymi wierzchołkami.

Francja – Oxelaëre 24.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 24.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Brak danych
  2. Biotop. Lasy i ich skraje
  3. Wymiary. Długość ciała 1.6-2.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Francja. Nie wiem, czy został wykazany z Polski, ale zapewne występuje w naszym kraju, biorąc pod uwagę obecność potencjalnych gatunków żywicielskich oraz odnalezienie go w krajach ościennych, a także na terenach o chłodniejszym klimacie (Skandynawa)
  6. Pokarm. Spadź. Larwy są pasożytami larw niewielkich kózkowatych, ryjkowcowatych i zapewne innych chrząszczy ksylofagicznych – wymienia się Molorchus minor
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się w zależności od gatunku dłuższymi skrzydłami (odwłok nie wystaje poza skrzydła u Cleonymus brevis) oraz detalami ubarwienia (ciemneijsze czułki, mniej wyraziste przepaski na skrzydłach u Cleonymus obscurus)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 24.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply