Gastracanthus pulcherrimus

Pteromalidae – Siercinkowate
Ciało uderzająco smukłe, zielone z metalicznym połyskiem. Oczy duże, czerwonobrązowe, osadzone na bokach szerokiej głowy. Przedplecze silnie zwężone w przedniej części. Nogi żółte. Skrzydła z dwiema ciemnymi plamami.

Warszawa – Las Bielański 16.10.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Las Bielański 16.10.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Las Bielański 16.10.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak 

  1. Status. Brak danych
  2. Siedlisko. Lasy i ich obrzeża
  3. Wymiary. Samiec 3-5 mm, samica 4-6 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Zapewne występuje w innych częściach Polski
  6. Pokarm. Osobniki dorosłe z obserwacji żerowały na spadzi. Larwy są pasożytami larw bogatkowatych oraz prawdopodobnie innych ksylofagów
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Eulophinae. Identyfikacja na podstawie zdjęć terenowych bywa bardzo trudna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja: Zoltan Laszlo

Sylvester Kociniak

Leave a Reply