Patania ruralis – Boczanka brązowianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Poprzednio w rodzaju Pleuroptya. Skrzydła jasne, przezroczyste, z perłowym połyskiem. Na obu parach skrzydeł 2 lub 3, ciemniejsze od tła, zygzakowate, cienkie przepaski poprzeczne. Tułów, nogi i czułki białe.

Głuchów 07.08.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

P.ruralis

Okuninka 17.07.2018

P.ruralis

Łódź – Las Łagiewnicki 09.08.2017

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Doliny rzeczne, brzegi stojących zbiorników wodnych, wilgotne lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 28-40 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują pokrzywach, łobodach, komosach, wiązówkach, chmielach, porzeczkach i tawułach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Pyraustinae – w tym Anania lancealis (wyraźnie węższe przednie skrzydła)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Ricosz avidal
  9. P.ruralis w bazie BioMap
  10. P.ruralis na Lepiforum

Łuków 20.07.2013 Fot. Ricosz

Łuków 06.07.2014 Fot. Ricosz


avidal

2 thoughts on “Patania ruralis – Boczanka brązowianka

Leave a Reply