Crambidae – Wachlarzykowate

Małe i średniej wielkości motyle aktywne także w ciągu dnia. W Polsce lata około 150 gatunków.
Nazewnictwo polskie za Crambidae i Thyrididae Polski (J. Buszko).

Acentria ephemerella - Nimfa jezioranka
Agriphila deliella - Wachlarzyk piaskowy
Agriphila geniculea - Wachlarzyk zachodni
Agriphila inquinatella - Wachlarzyk śniadoszek
Agriphila selasella - Wachlarzyk błyszczyk
Agriphila straminella - Wachlarzyk słomkowy
Agriphila tristella - Wachlarzyk zmienny Widzew 21.08.2014
Agrotera nemoralis - Diana gajowa
Anania coronata - Przezierka hebdzianka Młynek 07.06.2012
Anania fuscalis - Przezierka szarynka
Anania hortulata - Przezierka pokrzywianka A.hortulata
Anania lancealis - Przezierka lancetniczka
Anania perlucidalis - Przezierka ostrożenianka
Anania terrealis - Przezierka nawłociówka
Anania verbascalis - Przezierka dziewannówka
Calamotropha paludella - Wachlarzyk pałecznik
Cataclysta lemnata - Nimfa rzęsianka
Catoptria falsella - Wachlarzyk dachowy
Catoptria lythagyrella - Wachlarzyk lśniący
Catoptria margaritella - Wachlarzyk borowy
Catoptria osthelderi/permutatellus - Wachlarzyki
Catoptria pinella/permiacus - Wachlarzyki Catoptria species
Catoptria verellus - Wachlarzyk leśny
Chilo phragmitella - Wachlarzyk trzciniaczek
Chrysoteuchia culmella - Wachlarzyk ździeblaczek
Crambus lathoniellus - Wachlarzyk gajowy
Crambus pascuella - Wachlarzyk pastwiskowy
Crambus perlella - Wachlarzyk perłowy
Crambus pratella - Wachlarzyk łąkowy
Cydalima perspectalis - Cydalima bukszpanowa
Cynaeda dentalis - Cyneda zębata
Diasemia reticularis - Dwojaczka siatkowana
Donacaula mucronella - Szuwarnik ostroskrzydły D.mucronella.
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis - Przezierka rdzawianka
Elophila nymphaeata - Nimfa grzybienianka
Epascestria pustulalis

Eudonia lacustrata - Mietniczka rokietnica
Eudonia mercurella - Mietniczka znaczona
Eudonia truncicolella - Mietniczka borowa
Evergestis aenealis - Rozcinka miedzianka
Evergestis extimalis - Rozcinka pyleniczanka Kuźnica Błońska 23.07.2010
Evergestis forficalis - Rozcinka kapuścianka
Evergestis frumentalis - Rozcinka stuliszanka
Evergestis limbata - Rozcinka obrzeżanka
Evergestis pallidata - Rozcinka rukwianka
Friedlanderia cicatricella - Wachlarzyk sitowczyk
Heliothela wulfeniana - Słonecznica czarna Widzew 02.06.2010
Loxostege sticticalis - Przezierka byliczanka
Loxostege turbidalis - Przezierka murawowa Młynek 31.05.2011
Mecyna flavalis - Mecyna żółta
Nomophila noctuella - Pielgrzymka jesienna Widzew 15.08.2014
Nymphula nitidulata - Żwirówka stagnanka
Ostrinia nubilalis - Przezierka prosowianka
Ostrinia palustralis - Przezierka bagienka
Palpita vitrealis - Palpita przejrzysta
Parapoynx stratiotata - Nimfa osoczanka
Patania ruralis - Boczanka brązowianka
Pediasia contaminella - Wachlarzyk trawnik
Pediasia fascelinella - Wachlarzyk paskowany
Pediasia luteella - Wachlarzyk żółty
Platytes alpinella - Wachlarzyk alpejski
Platytes cerussella - Wachlarzyk mały
Pyrausta aurata - Płomienka złotowianka
Pyrausta cingulata - Płomienka białokreska
Pyrausta despicata - Płomienka łąkowa
Pyrausta nigrata - Płomienka czarna
Pyrausta ostrinalis - Płomienka karmazynowa P.ostrinalis
Pyrausta purpuralis - Płomienka purpurowa
Schoenobius gigantella - Szuwarnik wielki
Sclerocona acutellus
Scoparia basistrigalis - Zamiotka bazikreska
Scoparia pyralella - Zamiotka murawowa
Scoparia subfusca - Zamiotka płowa
Sitochroa palealis - Przezierka blada
Sitochroa verticalis - Przezierka szybianka Grotniki 05.06.2011
Thisanotia chrysonuchella - Wachlarzyk złotobrzegi
Udea fulvalis - Udea płowa
Udea lutealis - Udea żółtawa Widzew 04.08.2014
Udea prunalis - Udea śliwkowa
Uresiphila gilvata - Przezierka wielokątka

Leave a Reply