Crambidae – Wachlarzykowate

Małe i średniej wielkości motyle aktywne także w ciągu dnia. W Polsce lata około 150 gatunków.
Nazewnictwo polskie za Crambidae i Thyrididae Polski (J. Buszko).

Leave a Reply