Ancylolomia tentaculella

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie żółtobrązowe z brunatnym, miejscowo przyprószeniem szczególnie obfitym (zwłaszcza u samca) wzdłuż białej smugi rozciągającej się od nasady skrzydła aż po zewnętrzny jego brzeg.

Cypr 04.10.2023 Fot. Sebastian Czeczor

  1. Zasięg. Europa na południe od Karpat i Sudetów, Bliski Wschód, Kaukaz, kraje Maghrebu
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, polany, skraje lasów; preferuje tereny suche
  3. Wymiary. Rs 30-34 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Cypr. W Polsce nie odnaleziony
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z podrodziny Crambinae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sebastian Czeczor
  9. A.tentaculella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply