Deraeocoris trifasciatus – Błyszczek sztafirek

Miridae – Tasznikowate
Masywny, efektowny czarno-czerwony pluskwiak; bardzo rzadko spotyka się osobniki całkowicie czarne. Pierwsze dwa człony czułków wyraźnie ciemniejsze i grubsze od krótkich członów wierzchołkowych.

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Belgia 24.05.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Status. Szeroko rozpowszechniony, ale niezbyt liczny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, okolice zbiorników wodnych; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Belgia, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i nimfy drapieżne; chętnie polują na mszyce
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji; jedynie formy jednolicie czarne lub ciemnobrązowe sprawiają problemy przy identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Deraeocoris - Błyszczek


avidal

Leave a Reply