Sclerocona acutella – Przezierka ostrzynka

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła miodowobrązowe z jaśniejszym od tła użyłkowaniem; ich krawędzie kostalne są białe. Głaszczki uderzająco długie, wyciągnięte do przodu. Nogi bladożółte do wręcz białych.

Pruszków 08.06.2022 Fot. Witold Kamocki

Podkarpacie Fot. Jarosław Bury

  1. Status. Rzadki, wykazywany sporadycznie, głównie z południowowschodniej i wschodniej części kraju. Po raz pierwszy odnaleziony w Polsce po roku 2010
  2. Siedlisko. Pola uprawne, ogrody, tereny ruderalne, pobrzeża zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 25-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w trzcinach, oraz na chmielu, fasoli, pomidorach i kukurydzy
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Witold Kamocki
  9. S. acutellus na Lepiforum

avidal

Leave a Reply