Sclerocona acutella – Przezierka ostrzynka

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła miodowobrązowe z jaśniejszym od tła użyłkowaniem; ich krawędzie kostalne są białe. Głaszczki uderzająco długie, wyciągnięte do przodu. Nogi bladożółte do wręcz białych.

Podkarpacie Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Rzadki, wykazywany sporadycznie z południowowschodniej i wschodniej części kraju. Zaobserwowany również w Łodzi. Po raz pierwszy odnaleziony w Polsce po roku 2010
  2. Biotop. Pola uprawne, ogrody, tereny ruderalne, pobrzeża zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 25-28 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w trzcinach, oraz na chmielu, fasoli, pomidorach i kukurydzy
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury
  9. S. acutellus na Lepiforum

avidal

Leave a Reply