Atralata albofascialis

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła rdzawobrunatne, obficie pokryte jasnoszarymi, włoskowatymi łuskami – zwłaszcza w polu nasadowym i zewnętrznym. Białe przepaski poprzeczne obecne na obu parach skrzydeł. Tylne skrzydła brunatne, ciemniejsze od przednich.

Austria – Guntramsdorf 04.06.2021 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Bardzo rzadki i lokalny; obserwowany tylko wyjątkowo. Odnaleziony na Ponidziu i na Kujawach VU
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, słonawiska
  3. Wymiary. Rs 10-14 mm’ zalicza się do niewielkich reprezentantów rodziny
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na omanie szlachtawa – minują liście
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji – jedyny europejski gatunek z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. A.albofascialis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply