Ecpyrrhorrhoe rubiginalis – Przezierka rdzawianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie żółte z mniej lub bardziej intensywnym czerwonobrązowym przyprószeniem. Przedni brzegu skrzydła z wąskim, jednolicie brązowym podkreśleniem pozbawionym jasnych punktów. Strzępina dwubarwna, przy nasadzie ciemnoszara, z żółtawobiałymi wierzchołkami. Trzy przepaski poprzeczne wąskie, ciemnobrązowe; przepaska zewnętrzna silnie, łukowato wygięta w kierunku przepaski środkowej, z którą styka się w połowie szerokości skrzydła.

Ec rubiginalis

Łódzkie 29.06.2012 Fot. Jacek Nowak

Ec.rubiginalis.

Łódzkie 29.06.2012 Fot. Jacek Nowak

Ec.rubiginalis

Łódzkie 20.08.2012 Fot. Jacek Nowak

Ecp rubiginalis

Łódzkie 14.07.2016 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Tereny ruderalne oraz skraje lasów, parki, ogrody, przydroża, ugory
 3. Wymiary. Rs 14-22 mm
 4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec i lipiec-wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mierznicy czarnej, czyśćcu lekarskim oraz na poziewnikach
 7. Podobne. Anania verbascalis (jaśniejsze podkreślenie przedniego brzegu skrzydła, strzępina zwykle jaśniejsza) oraz w mniejszym stopniu Nascia cilialis
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. E.rubiginalis w bazie BioMap
 10. E.rubiginalis na Lepiforum
 11. Wymowa: ekpyrrore rubiginalis
Ecp.rubiginalis

Łódzkie 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply