Diasemia reticularis – Dwojaczka siatkowana

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie brunatne lub czarne z niepowtarzalnym deseniem utworzonym z białych plam i przepasek.

Tarnów 11.08.2022 Fot. Laura 

Tarnów 11.08.2022 Fot. Laura 

Cieszyn 07.09.2019 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 13.06.2020 Fot. Aleksander Dorda

  1. Status. Gatunek migrujący, zalatujący do nas z południowej Europy i z Afryki. W Polsce bywa liczny w południowo-wschodniej części kraju, poza tym spotykany raczej pojedynczo i sporadycznie
  2. Siedlisko. Ciepłe tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 17-22
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach gorzyczelach, rzadziej na cykoriach, jastrzębcach i babkach; preferują więdnące, usychające liście zamiast świeżych
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z Cieszyna Mothman
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Laura
  10. D.reticularis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply