Diasemia reticularis – Dwojaczka siatkowana

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie brunatne, lub czarne z niepowtarzalnym deseniem utworzonym z białych plam i przepasek.

Cieszyn 07.09.2019 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 13.06.2020 Fot. Aleksander Dorda

  1. Liczebność. Gatunek migrujący, zalatujący do nas z południowej Europy i z Afryki. W Polsce bywa liczny w południowo-wschodniej części kraju, poza tym spotykany raczej pojedynczo i sporadycznie
  2. Biotop. Ciepłe tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 17-22
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach gorzyceli, rzadziej cykorii, jastrzębców i babek; preferują więdnące, usychające liście zamiast świeżych
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Identyfikacja Mothman
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Aleksander Dorda
  10. D.reticularis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply