Loxostege sticticalis – Przezierka byliczanka

Crambidae – Wachlarzykowate
Znana tez pod nazwą omacnica byliczanka. Skrzydła przednie żółtobrązowe do brunatnych z jasnymi i ciemnymi plamkami; zewnętrzna krawędź skrzydła żółto podkreślona.

Stary Gostyń 2012 Fot. Alek Brzozowski

Stary Gostyń 2012 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, przydroża, murawy, skraje lasów, ugory, pola uprawne, ogrody
  3. Wymiary. Rs 21-29 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych i uprawnych – w tym na bylicach, komosach, łobodach, burakach cukrowych i tytoniu
  7. Podobne. Stosunkowo charaktersytyczna
  8. Uwagi. Autorem obserwacji i identyfikacji jest Alek Brzozowski
  9. L.sticticalis na Lepiforum

Leave a Reply