Sitochroa verticalis – Przezierka szybianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie białosłomkowożółte z licznymi falistymi przepaskami poprzecznymi. Skrzydła tylne ubarwione bardziej kontrastowo, zwykle niewidoczne.

Grotniki 05.06.2011

Grotniki 05.06.2011

Łuków 20.06.2022 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita, liczna
  2. Siedlisko. Łąki, nieużytki, ogrody, polany
  3. Wymiary. Rs 22-34 mm
  4. Okres lotu. czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, m.in. na pokrzywach i ostrożeniach
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Paratalanta, oraz Udea lutealis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca avidal Ricosz
  9. S.verticalis w bazie BioMap
  10. S.verticalis na Lepiforum

Poznań 10.06.2008 W porównaniu do innych, zewnętrznie podobnie ubarwionych gatunków, ten ma najbogatszy i najciemniejszy rysunek dolnych powierzchni skrzydeł Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply