Paratalanta hyalinalis

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła samicy wyraźnie zażółcone, skrzydła samca zażółcone delikatnie lub o bladoszarym tle. Przepaski faliste na skrzydłach cienkie, brunatne; przepaska na tylnym skrzydle załamana w połowie długości. Krawędź kostalna przedniego skrzydła podkreślona wąską, brunatną lub żółtą smugą.

Dąbrówka (nad Narwią) 17.07.2013 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Łąki, ugory, polany, przydroża
  3. Wymiary. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dziewannach, chabrach i pokrzywach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny – w tym Ostrinia nubilalis i Sitochroa verticalis różniące się odcieniem skrzydeł i kształtem przepasek – zwłaszcza przepaski na tylnym skrzydle. Samiec bardzo podobny do Patania ruralis, u którego przepaska na tylnym skrzydle jest jeszcze silniej załamana; samicę łatwiej odróżnić po wyraźnie żółtych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. P.hyalinalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply