Calamotropha paludella – Wachlarzyk pałecznik

Crambidae – Wachlarzykowate 
Przednie skrzydła bardzo zmiennie ubarwione – sporadycznie całkowicie białe, najczęściej z brunatnym przyprószeniem, mniej lub bardziej intensywnym; niekiedy szarawe. Ciemniejsze od tła plamki na przednich skrzydłach mogą zanikać, lub częściowo zlewać się ze sobą, tworząc słabo zaznaczony, lub przeciwnie – wyraźny deseń. Głaszczki w barwie przednich skrzydeł, silnie wydłużone. Nogi białe.

Cal.paludella

Łódź 05.08.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity i liczny w odpowiednich biotopach
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, mokradła
  3. Wymiary. Rs 22-33 mm
  4. Okres lotu. Druga połowa maja – sierpień. Zimują gąsienice
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście pałek z rodzaju Typha
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny, a niektóre formy barwne podobne także do Macrochilo cribrumalis
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  9. C.paludella w bazie BioMap
  10. C.paludella na Lepiforum

Leave a Reply