Epascestria pustulalis – Pozębka bąblica

Crambidae – Wachlarzykowate 
Przednie skrzydła brązowe z licznymi białymi plamkami o rozmieszczeniu i kształcie charakterystycznym dla gatunku. Plamki występują w polu nasadowym skrzydła oraz w połowie jego długości, tworząc dwie przepaski poprzeczne łączące się w pojedynczą przepaskę przy tylnej krawędzi skrzydła.

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner

Puszcza Augustowska 28.06.2016 Fot. Witold Kamocki

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner

  1. Liczebność. Miejscami liczny, jednak imagines zawsze rzadko i sporadycznie obserwowane
  2. Biotop. Przydroża, przytorza, ugory, murawy i inne suche tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 17-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień z apogeum pojawu od drugiej połowy czerwca do końca lipca
  5. Lokalizacja. Lubelskie, podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice minują liście farbowników, a rzadziej żmijowców
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorrz obserwacji – Ewa Rauner Witold Kamocki
  9. C. pustulalis na forum entomo.pl
  10. C. pustulalis na Lepiforum

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner


avidal

Leave a Reply