Epascestria pustulalis – Pozębka bąblica

Crambidae – Wachlarzykowate 
Przednie skrzydła brązowe z licznymi białymi plamkami o rozmieszczeniu i kształcie charakterystycznym dla gatunku. Plamki występują w polu nasadowym skrzydła oraz w połowie jego długości, tworząc dwie przepaski poprzeczne łączące się w pojedynczą przepaskę przy tylnej krawędzi skrzydła.

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner

  1. Liczebność. Miejscami liczny, jednak imagines zawsze rzadko i sporadycznie obserwowane
  2. Biotop. Przydroża, przytorza, ugory, murawy i inne suche tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 17-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień z apogeum pojawu od drugiej połowy czerwca do końca lipca
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice minują liście farbowników, a rzadziej żmijowców
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Ewa Rauner
  9. C. pustulalis na forum entomo.pl
  10. C. pustulalis na Lepiforum

Puławy 22.06.2021 Fot. Ewa Rauner


avidal

Leave a Reply