Ostrinia palustralis – Przezierka bagienka

Crambidae – Wachlarzykowate
Tło przednich skrzydeł intensywnie żółte z mniej lub bardziej rozległym, purpurowym deseniem. Być może najbardziej efektowny gatunek z rodziny.

Będzino 04.06.2020 Fot. Augustyna

Będzino 04.06.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Pospolita na wschodzie i południu kraju, niezbyt liczna na północy i zachodzie
  2. Biotop. Wilgotne łąki, brzegi zbiorników wodnych, rowy melioracyjne
  3. Wymiary. Długość ciała do 15 mm. Rs 25-37 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w pędach szczawiu lancetowatego
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. O.palustralis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply