Psammotis pulveralis

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła żółte lub białe, z mniej lub bardziej intensywnym brunatnym a sporadycznie rdzawym oprószeniem zagęszczonym zwłaszcza wzdłuż krawędzi kostalnej przedniego skrzydła. Przepaski poprzeczne cienkie, ciemniejsze od tła. Przepaska zewnętrzna na przednim i tylnym skrzydle podwójna; na przednim skrzydle z zamkniętą lub jednostronnie otwartą pętelką przy przednim brzegu skrzydła.

Dąbrówka (nad Narwią) 17.07.2022 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Ulega wahaniom sezonowym. Gatunek migrujący, zalatujący z południa Europy – zwykle rzadko obserwowany
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła
  3. Wymiary. Rs 19-27 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Imagines aktywne także w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Możliwy do odnalezienia w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na różnych miętach i karbieńcach
  7. Podobne. Liczne inne żółte gatunki z rodziny różniące się kształtem przepasek na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. P.pulveralis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply